top of page

SOUNDSCAPE KARAOKE
 

Soundscape Karaoke .png

Soundscape Karaoke er en pilot for et nyskabende, deltagerbaseret musikteaterprojekt. Komponisten Dylan Richards og jeg interesserede os for at udforske hvordan performerens og publikums roller kan byttes rundt. Hvordan grænsen mellem publikum og performer kan udviskes i et interaktiv musikteater setting?  

 

Vi ville med Soundscape Karaoke forske i skabelse af interaktive metoder med henblik på en immersiv nyskabende musikteaterproduktion. Vi gennemførte i forbindelse med TRAVERS Camp 2 (maj 2019) og efterfølgende på Aarhus Musikkonservatorium forskellige forsøg blandt andet med live-optagelser af deltagende publikummers stemmer, som fortolker handlingsanvisninger fra en skærm baseret på principperne for karaoke. 

Koncept: Anne Zacho Søgaard og Dylan Richards 

Mentor: Sebastian Hanusa  

 

Tak til TRAVERS Camp 2 og Aarhus Musikkonservatorium 

 

Piloten skulle i maj 20 have været vist på Galleri Copenhagen Contemporary, men måtte pga. Covid19 aflyses. 

bottom of page